BELÉPÉS
E-mail:
Jelszó:
Regisztráció
Belépés
KOSÁR
0 tétel: 0 Ft
HÍRLEVÉL
Feliratkozás
E-mail:
Küldés
TERMÉKKATEGÓRIÁK
VALUTA ÁRFOLYAMOK
1 EUR = 361.65 HUF
1 USD = 310.64 HUF
1 CHF = 337.8 HUF
Frissítve: 2021-10-21 11:30:03
Valuta:
ÁRLISTA LETÖLTÉS

Vásárlási info1. Regisztráció

1.1 Web áruházunkban regisztráció nélkül is böngészhet, azaz ismerkedhet termékeinkkel és árainkkal.

1.2 Ha vásárolni szeretne, szükséges regisztrálnia magát. Így adhatja meg számlázási és szállítási adatait. Ez Önnek is kényelmes megoldás, mert ha újra nálunk vásárol, belépéskor elegendő megadnia felhasználónevét és jelszavát, és már rendelhet is.

1.3 Regisztrálás / belépés után az Ön neve megjelenik a bal oldali „Kategóriák" menü alatt. Ugyanitt, az „Adatok módosítása" feliratra kattintva bármikor módosíthatja regisztrált adatait.

2. Vásárlás

2.1 A megvásárolni kívánt termékeket a termékek főlapjáról kosarába gyűjtheti. Ha kosarában már van termék, annak állapotát a vásárlás végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti. Ha mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, a "Pénztár" gombra kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban.

2.2 A megrendelés elküldése előtt választhat szállítási módot, szállítási címet, fizetési módot, majd ismét a kosarának tartalmát. Itt ellenőrizze az adatait, a szállítási címet és a megrendelt termékeket! Ha valamely adat hibás, a megrendelés elküldése előtt még módosíthatja.

2.3 A "Rendelés feladása" gomb megnyomásával küldi el nekünk megrendelését. melyet automatikusan, elektronikus levél útján megerősítünk. Abban az esetben, ha rendelése feldolgozásakor mindent rendben találunk, automatikusan teljesítjük azt, mely ezt követően nem vonható vissza és nem módosítható.

2.4 Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a info@wilker.hu email címen/telefonszámon.

2.5 Megrendelésének leadásával Ön a Wilker Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

3. Távszerződés

3.1 A szerződés tárgya a Wilker Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk.

3.2 Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

3.3 Adataink:

 • Cég képviselője: Vitéz Vilmos
 • Cím: 2600 Vác, Diadal tér 2.
 • Adóigazgatási szám: 10326831-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-060887
 • Telefonszám: 06/27-535-425
 • E-mail cím: info@wilker.hu

3.4 A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Wilker Kft e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az  Wilker Kft. (Székhely: 2600 Vác, Diadal tér 2.,Adószám: 10326831-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-060887) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 • • A Szállító köteles utánvéttel vagy kiszállítás útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
 • • Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
 • • Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
 • • Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

3.5 A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Wilker Kft. nem iktatja.

4. Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

4.1 Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.(lehetőség van előlegbekérésre is)

4.2 A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek!

4.3 A végszámla kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történhet:

 • • Előre utalás, készpénz. Amennyiben átutalással, vagy a Sberbank bármelyik fiókjában készpénzben fizet, úgy kérjük átutaláskor, befizetéskor a Közlemény rovatba a megrendelés visszaigazolásakor kapott megrendelés számot feltüntetni szíveskedjék. A Sberbanknál vezetett bankszámlánk száma:14100000-75783849-01000002 vagy a CIB banknál vezetett bankszámla számunk: 10700323-27592805-51100005
 • • Postai utánvétel ( A Magyar Posta mindenkori díjszabása szerint )
 • • Futárszolgálat, aminek díja egységesen 2000 Ft

4.4 A szállítási idő: 5 munkanap az előleg beérkezésétől számítva, a külföldről megrendelt termékek esetén 10 munkanap. A szállítási határidők módosítási jogát fenntartjuk.

5. Külföldi rendelés

5.1 Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetőséget, kérjük, erre vonatkozó kérését a megrendelés során a megjegyzés mezőben és egy e-mailben külön is jelezze! 

5.2 E-mailes egyeztetés után, az ellenérték és a postaköltség átutalásának beérkezése után a megrendelés kézbesítése ilyen esetekben plusz 5-10 napot vesz igénybe.

6. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

6.1 A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. 


6.2 Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

6.3 A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat.
Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

6.4 Amennyiben Webáruház az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
Ha a vállalkozás az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatót a határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak, akkor az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
 
6.5 Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:
Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. 
Határidőt megtartottnak tekintjük, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket a határidő utolsó napjáig postára adta vagy futárszolgálatnak átadta. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át.
A Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes, a kipróbáláshoz szükséges, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.
A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton írásban, személyesen vagy telefonon jelentheti be.
Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

6.6 Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

6.7 A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utaljuk vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.
A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.
 
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=II.26#xcelparam

6.8 Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! 

6.9 A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

7. A felelősség korlátozása

7.1 Az Wilker webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2 A Wilker webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Wilker webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3 A Wilker webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Wilker webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

7.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

7.5 Egyedül a vásárló felelős a Wilker webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Wilker webáruházban való vásárlásért.

7.6 A Wilker webáruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

7.7 A Wilker webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás aWilker webáruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

7.8 Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható aWilker webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

7.9 A Wilker webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban aWilker webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

7.10 Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Wilker webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

8. Adatvédelem

8.1 Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

8.2 Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.